Om oss

Dala Omsorg är ett privat hemtjänstföretag i Falu kommun som funnits sedan 2011. Vi hjälper dig som bor i centrala Falun. Personalkontinuitet för kunden är ett av Dala Omsorgs viktigaste mål. Vi är engagerade och vill kundens bästa. Vi vill att våra kunder och dess anhöriga skall känna trygghet och genuinitet. Vi tror på gott samarbete och god dialog mellan oss, kunden och anhöriga. Vi är flexibla och kan lösa det mesta! Diskretion är viktigt för oss, därför har vi diskreta arbetskläder och inga logotyper på våra bilar.

Vi har stor erfarenhet av att starta upp insatser kring kund i väntan på LSS beslut. Insatserna kan ges upp till dygnet runt utifrån SoL beslut.

Vi har även stor erfarenhet av palliativ vård (vård i livet slut). All personal är utbildad i palliativ vårdfilosofi.

Våra tjänster
Vi erbjuder dig hemtjänst, ledsagning, servicetjänster och trygghetslarm, alla dagar i veckan, utifrån biståndsbeslut från Falu Kommun. Insatserna utförs mellan 06:00 till 22:30. Efter överenskommelse kan Dala Omsorg utföra insatser nattetid.

Tilläggstjänster
Vi utför hushållsnära tjänster för våra hemtjänstkunder.

Mål

  • Att vara få personal omkring varje kund (personalkontinuitet).
  • Att arbeta med kundinflytande, kunden bestämmer över sin tid.
  • Att se till individuella helhetslösningar.
  • Att tillsammans med kunden, tänka kreativt och nytt.

Kvalitetskriterier
Vi arbetar på uppdrag av Falu Kommun, och följer därmed deras kvalitetskriterier. Vill du ta del av dessa, följ länken nedan.

Hemtjänst och ledsagning:
https://www.falun.se/download/18.2a10e27d16d626be8f1ebe0d/1571376787795/Kvalitetskriterier%202019%20Hemtj%C3%A4nst%20och%20ledsagning.pdf

Serviceinsatser:
https://www.falun.se/download/18.2a10e27d16d626be8f1ebe32/1571376854871/Kvalitetskriterier%202019%20Serviceinsatser%20och%20ledsagning%20inom%20hemtj%C3%A4nsten.pdf