Ansök om hemtjänst

Dala Omsorg arbetar utefter socialtjänstlagen på uppdrag av Falu Kommun.

 1. Kund eller kunds anhörig kontaktar biståndsmottagningen via telefon 023-87780 och förmedlar behovet av stöd i vardagen.
 2. En biståndshandläggare från Falu Kommun bedömer/utreder behovet av hemtjänst genom telefonsamtal eller hembesök.
 3. Om en kund blir beviljad hemtjänst får kund välja hemtjänstutförare. Önskar kund att Dala Omsorg skall utföra
  hemtjänsten nämner man det till biståndshandläggaren. Annars presenterar biståndshandläggaren vilka utförare
  som finns att välja mellan så att kund får göra sitt eget val.
 4. Om kund väljer oss får vi beställningen på kunds hemtjänst av Omvårdnadsförvaltningen på Falu Kommun.
  Kund- och personalsamordnare på Dala Omsorg kontaktar kunden för att prata om kunds önskemål och tillsammans
  planera hemtjänsten. Vid den telefonkontakten bestäms även ett datum för kund- och personalsamordnare att göra
  ett hembesök hos kund för att skapa närmre kontakt och dialog.

Behovet av stöd i vardagen kan förändras med tiden. Dala Omsorgs arbetssätt är att ha en tät och öppen dialog mellan Dala Omsorg
och kund, och anpassa insatsen efter kunds aktuella hjälpbehov.

Som kund och anhörig är man varmt välkommen att ringa till oss så ofta Ni vill för att prata och diskutera hemtjänsten,
planering och behovet.

Vi uppskattar vänligast att Du som kund eller anhörig ringer oss (023-257 30) vardagar mellan 7:30-16:00 för att få bästa hjälpen
då vi är fullt bemannade.

För mer info, se Falu Kommuns hemsida, följ länken: https://www.falun.se/stod–omsorg/hjalp-i-hemmet.html