Information om covid-19

Dala Omsorg följer Falu kommuns och Region Dalarnas riktlinjer och rutiner vad gäller Coronaviruset via MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och verksamhetschef för Hälso- och sjukvård på Omvårdnadsförvaltningen, Falu Kommun. Falu kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Vår personal har tillgång till Falu Kommuns app – Vård och omsorg, som stöd i arbetet, där information och riktlinjer löpnade uppdateras.

Dala Omsorg tillämpar god handhygien och den basala hygienrutinen. Information och riktlinjer förankras löpande till samtlig personal. Rutiner och riktlinjer är uppsatta i vår lokal.

Dala Omsorg följer upprättad Riskbedömning – coronavirus – covid – 19, för oss att kunna bedöma arbetsförmågan hos medarbetare som kan ha riskerat att smittas av covid-19. Vi covid-testar all personal med symtom, oavsett omfattning. Det medför en trygghet för både kund, personal och verksamhet.

Vi arbetar efter Folkhälsomyndighetens råd:
⦁ En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
⦁ Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
⦁ Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
⦁ Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Kunder som varit inlagda på lasarett provtas innan och efter hemgång för att säkerställa att ingen smitta följer med hem.

Vid eventuella konstaterade fall av covid-19 hos kund och personal genomförs en smittspårning i samråd med Smittskyddsenheten, Falu lasarett.

Med anledning av att smittspridningen av covid-19 ökar i länet ber vi dig som anhörig att vara extra försiktigt med att besöka dina äldre anhöriga. Har du symtom ber vi dig att avstå från att besöka dina äldre anhöriga.

Har du frågor eller funderingar så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss, 023-257 30.

Vänliga hälsningar
Hanna Nilsén, VD

Uppdaterat 2021-04-08

Vill du läsa mer, följ länkarna:

Falu Kommuns riktlinjer
https://www.falun.se

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

1177
https://www.1177.se/

Film för personal att se:

Film nr 1. Skydd mot smitta av covid-19 (8,5 min):
https://vimeo.com/403752572

Film nr 2. Smittan syns inte – bryt smittvägar (4,5 min)
https://www.youtube.com/watch?v=O8-R_QnetFE&feature=youtu.be

Film nr 3. Om covid-19 – om smittspridning och skyddsutrustning (2 min)
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/filmer/

Film nr 4. Förhindra smitta av covid-19 inom kommunal vård och omsorg
https://vimeo.com/410601582

Film nr 5. När du ska våra en person med covid-19
https://streamio.com/api/v1/videos/5e874cd56f8d8d1c6c000001/public_show?link=true&player_id=59eed3d56f8d8d20b5000001

Film nr 6. Inspelad förevisning basal hygien och skyddsutrustning
https://www.youtube.com/watch?v=zobCpISPHeo&feature=emb_title

Film nr 7: Snabbtest personal – instruktionsfilm (3 min)
https://www.youtube.com/watch?v=sGt5RTpJcSk&feature=emb_title