Information om coronaviruset

Dala Omsorg följer Falu kommuns riktlinjer vad gäller Coronaviruset via MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och verksamhetschef för Hälso- och sjukvård på Omvårdnadsförvaltningen, Falu Kommun. Falu kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekomendationer.

Dala Omsorg tillämpar god handhygien och den basala hygienrutinen. Information och riktlinjer förankras löpande till samtlig personal. Rutiner och riktlinjer är uppsatta i vår lokal.

Dala Omsorg följer upprättad Riskbedömning – coronavirus – covid – 19, för oss att kunna bedöma arbetsförmågan hos medarbetare som kan ha riskerat att smittas av coronavirus.

Ingen av vår personal har har rest, till eller från, länder som bedöms av UD som riskländer.

Vi arbetar efter Folkhälsomyndighetens råd:
⦁ En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
⦁ Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
⦁ Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
⦁ Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
Anhöriga

Med anledning av spridningen av coronavirus ber vi anhöriga att avstå från besök till särskilt utsatta riskgrupper och att aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Detta gäller vid Falu kommunens boenden, hos äldre med hemtjänst och/eller med hemsjukvård. Anledningen är att skydda särskilt utsatta riskgrupper från att drabbas av smitta. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Uppdaterat 2020-03-17

 

Vill du läsa mer, följ länkarna:

Falu Kommuns riktlinjer
https://www.falun.se/stod–omsorg/nyhetsarkiv—stod-och-omsorg/stod-och-omsorg/2020-03-10-information-om-coronaviruset.html

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Informationsmaterial – god handhygien: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/07876244626149fa86d7c563c8844874/god-handhygien-affisch-a4-2010-4-34.pdf

1177
https://www.1177.se/